חברי הנהלת בית הגפן 2024

חברי הנהלת בית הגפן 2024

חברי הנהלה  2024
פאחר ביאדסי - יו"ר
רולא חילו
סנאא אנדראוס
בתיה קלייט
כריסטינה אלחאזן
מירב בן נון
עידית לב
ד"ר מאג'ד חמרה
עו"ד חוסם ארמלי
נאדים שיבן
תבור להט
מוטי בליצבלאו