הספר הצבעוני

הצגה מוסיקלית, אינטראקטיבית בשפה הרוסית, בה הצופים הם גם השחקנים

匀 15nXqiDXlNeS16TXnywg15XXlNefINeR16nXm9eV16DXldeqINeU16LXmdeoINeU16nXldeg15XXqi48YnIgLz4NCteQ16DXlSDXnteW157Xmdeg15nXnSDXkNeq15vXnSDXnNeZ15TXoNeV16og157Xl9ee15nXqdeUINeZ157XmdedINep15wg16rXmdeQ15jXqNeV158g157XqdeV15HXlyDXldee15TXoNeUITxiciAvPg0KPGJyIC8+DQo8c3Ryb25nPteU16TXodeY15nXkdecINeR16DXmdeU15XXnCDXldeU16TXp9eqINeR15nXqiDXlNeS16TXn8KgPC9zdHJvbmc+PGJyIC8+DQo8YnIgLz4NCtee16DXmyLXnCDXlNek16HXmNeZ15HXnDog15DXodejINeo15XXnzxiciAvPg0K157XoNeU15wg15DXldee16DXldeq15k6INeg15nXlteQ16gg15fXnteo15Q8YnIgLz4NCtee16TXmden15XXqiDXkdek15XXotecOiDXnNeZ157XldeoINep15nXmdefINeV15TXmdec15Qg15LXldep15/CoDxiciAvPg0K16LXldeW16jXqiDXnNee16DXlNecINeQ15XXnteg15XXqteZOiDXodeZ

נשמח לשמוע ממך
איך מגיעים אלינו