חברי הנהלה

חברי הנהלה

חברי הנהלה  2023
שהירה שעלבי - יו"ר
רולא חילו
סנאא אנדראוס
בתיה קלייט
כריסטינה אלחאזן
מירב בן נון
דנה מירטנבאום
דוד גיא
ד"ר מאג'ד חמרה
עו"ד חוסם ארמלי
נאדים שיבן
תבור להט
מוטי בליצבלאו