בית הגפן | מרכז תרבות קהילתי בחיפה | תוכניות

מרכז תוכניות

Arab Jewish Cultural Center,
2 Hagefen St., POB 9421, Haifa

04-8525252 bhagefen@netvision.net.il

The Department strives to promote an egalitarian and shared society through dialogue and social educational activity that promotes the assimilation of the idea of ​​shared life in Haifa and Israel.
This is accomplished through the initiation of ongoing processes of acquaintance and bringing Jews and Arabs together for a wide range of ages and providing tools to deal with issues that are fraught with complex realities.
The programs emphasize the development of dialogue through culture, art and nature activity ( ODT ).
Another focus of the Programs Department is gender and empowerment programs.
 

פועלת לקידום חברה שוויונית ומשותפת בחיפה וישראל

תודה על פנייתכם

ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.